Početna / Proizvodnja

Proizvodnja

Primarna djelatnost farme je uzgoj prasadi, tovom svinja i prodajom i proizvodnjom  priplodnog materijala.

U okviru  farme se nalazi i vlastiti reprocentar sa nerastovima Durok, Pietren, Landras, Veliki Jorkšir, Hempšir. Tu vršimo prodaju i distribuciju sjemena navedenih rasa. Imamo i vlastitu laboratoriju koja garantuje kvalitet sjemena.